ค้นหาด่วน :
www.somboontours.com
 
ภาพคลิปวีดีโอ ทัวร์ :
   
ทัวร์ช้าง 1
ทัวร์ช้าง 2
หยกและอัญมณี
กระเหรี่ยงคอยาว
การทอผ้าไหมไทย
   

เป็นตำนานการให้บริการนำเที่ยวเกิน 12ปี มีผลงานที่ดี ให้ความสูขสมใจ และความปลอดภัยในการเดินทาง

การแสดงช้าง,การนั่งช้างชมหมู่บ้านชาวลีซอ,นั่งเกวียนเทียบวัว,ล่องแพไม้ไผ่,ชมศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง.

ด้วยเส้นทางที่โรแมนติกมหัศจรรย์สุดแสนจะหวาดเสียว มีวิวสวยๆบนดอยสูงๆสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยวันเดียว

มั่นใจได้ถึงการขับขี่ โดยคนขับรถเป็นคนในพื้นที่ ที่มีประสบการณ์สูง 12ปีที่ผ่านมารับประกันความปลอดภัย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน3วัน 2คืน. เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ,ทางประวัติศาสตร์,ทางประเพณีและวัฒนธรรม.

 
โปรแกรมทัวร์์  :  .
TBT 006 :  วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
THD 004 :  ศูนย์หัตถกรรม บ่อสร้าง
TBT 006 :  ปางช้าง
TBT 002 :  บ่อสร้าง-สันกำแพง
TBT 001 :  โรงงานกล้วยไม้หยก
TBT 001 :  วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
TBT 003 :  ดอยอินทนนท์ / น้ำตก
 
Code : TBT 002  บ่อสร้าง-สันกำแพง

.


 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนเชียงใหม่ มักจะไปเที่ยวที่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง.

เพราะผ้าไหมและผ้าฝ้ายซึ่งทอมาจากอำเภอนี้ มีคุณภาพดี ราคาถูก

สินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างหนึ่ง คือ ร่มหมู่บ้านครับ

เครื่องไม้แกะสลักหรือที่เรียกว่า "งานแกะสลัก" จัดเป็นงานศิลปะหัตถกรรมประเภทหนึ่งที่จัดรวมอยู่ในสาขาประติมากรรมของที่นี่

อัญมณีนี้มีพลังทำให้เจ้าของมีสุขภาพดี, โชคดี, เป็นที่รักของทุกๆคน และช่วยให้เจริญรุ่งเรือง

เยี่ยมชมโรงงาน..อัญมณีไทยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย.

การประดิษฐ์เครื่องเงินในเมืองไทยอาจจำแนกออกแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้. 1.ประเภทขึ้นรูปด้วยฆ้อน 2.ขึ้นด้วยการตัดต่อ 3.ขึ้นรูปด้วยการหล่อ 4.ขึ้นรูปด้วยการชักลวด 5.ขึ้นรูปด้วยการสาน 6.ขึ้นรูปด้วยการบุ 7.ขึ้นรูปด้วยการตัดต่อ.

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

 ศูนย์หัตถกรรม บ่อสร้าง (รายละเอียด)

การทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย  สันกำแพงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออก 13 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนเชียงใหม่ มักจะไปเที่ยวที่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง เพราะผ้าไหมและผ้าฝ้ายซึ่งทอมาจากอำเภอนี้ มีคุณภาพดี ราคาถูก เหมาะสำหรับเป็นของที่ระลึกแก่เพื่อนฝูงและญาติสนิทมิตร สหาย นอกจากนั้นยังมีโรงงานทอผ้านักท่องเที่ยวได้ชมวิธีการทอ รวมทั้งการเลี้ยงตัวไหมให้ชมด้วย

หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง สินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างหนึ่ง คือ ร่มหมู่บ้านครับ ที่มีชื่อเสียงในการทำร่ม ของจังหวัดเชียงใหม่ คือ หมู่บ้านบ่อสร้าง ชมการทำร่ม ซึ่งส่วนมากจะทำกันใต้ถุนบ้าน แล้วนำออกมาวางเรียงรายเต็มกลางลานบ้าน เพื่อผึ่งแดดให้ แห้ง ทำให้แลดูสวยงามอย่างยิ่งด้วยสีสัน และลวดลายบน ร่มนั้นสะดุดตาผู้พบเห็น ร่มที่ผลิตในหมู่บ้านบ่อสร้างนี้มี 3 ชนิด ด้วยกันคือ ร่มที่ทำด้วย ผ้าแพร ผ้าฝ้ายและกระดาษสา ซึ่งแต่ละชนิดมีวิธี ทำอย่างเดียวกัน ถ้าหากนักท่องเที่ยวประสงค์จะชมขั้น ตอนการผลิต เจ้าของบ้านก็จะทำการอธิบายตั้งแต่การทำกระดาษสาไปจนถึงวาด ลวดลายบนร่มให้ชม ทั้งนี้เพราะการทำกระดาษสายังใช้กรรมวิธีเก่าแก่ที่น่าสนใจมาก โดย ใช้วิธีง่าย ๆ และส่วนใหญ่ทำด้วยมือ ทั้งสิ้นครับ

การแกะสลักไม้สัก เครื่องไม้แกะสลักหรือที่เรียกว่า "งานแกะสลัก" จัดเป็นงานศิลปะหัตถกรรมประเภทหนึ่งที่จัดรวมอยู่ในสาขาประติมากรรมซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Sculpture" ล้านนาเป็นดินแดนแห่งป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้นานาพันธุ์มาแต่โบราณ โดยเฉพาะไม้สักที่นำมาใช้ในสถาปัตยกรรมทั้งพุทธสถานและอาคารบ้านเรือนตลอดจนพุทธศิลป์ชนิดต่าง ๆ และเครื่องใช้พื้นบ้านทั่วไป สถาปัตยกรรมอายุ ๒๐๐ ปีลงมา ได้รับการอนุรักษ์อยู่ตามวัดวาต่าง ๆ พอให้ได้ศึกษาอยู่ไม่น้อย สิ่งเหล่านี้มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นที่เป็นล้านนาทุกจังหวัด ส่วนสถาปัตยกรรมที่เป็นบ้านเรือน เช่นกาแลและหุ่นยนต์ที่แกะสลักเสลาสวยงาม ก็ยังมีอยู่ในแหล่งสะสมของวัดและของเอกชนทั่วไป

เครื่องใช้พื้นบ้านอันหลากหลายในล้านนามักจะทำด้วยไม้เช่นเดียวกับภาคอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณืในการทำมาหากินเช่นเครื่องมือดักสัตว์ ยานพาหนะเช่น เกวียน เรือ เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านเช่น หูกทอผ้า ครกกระเดื่อง โตก และอื่น ๆ สิ่งของเหล่านี้บางอย่างมีกรแกะสลักอย่างสวยงาม
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านประเภท การแกะสลัก ปัจจุบันได้วิวัฒนาการการผลิตขึ้นเป็นการผลิตอุตสาหกรรม แทนการผลิตในครอบครัว เพราะมีคนมากในสังม การดำเนินชีวิตประจำวันมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น มีสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถอำนวยความสะดวกสบ่ยมากมาย และประเภทของศิลปหัถกรรมพื้นบ้านก็ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาในหลาย ๆ ด้านทำใหเป็นที่นิยมของบุคคลทัวไป
มีโรงงานผลิตไม้สัก แกะสลักเพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง มีชื่อเสียง เยี่ยมชม

การแกะสลักไม้สักเก่า การทำผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมการผลิตและ ซื้อเป็นสินค้าที่ระลึกได้ครับ และที่สำคัญคือแหล่งผลิตเพื่อนำส่งออก

อัญมณีไทย ในประเทศไทยมีอัญมณีมากมาย เช่น เพชร, นิล, ไพลิน, มรกต และบุษราคัม เพชรสวย และมีราคาแพงที่สุด หลายคนอาจกำลังตื่นเต้น และตกใจกับกับพวกหินมีค่าเหล่านี้ และได้พบว่าอัญมณีแต่ละชนิดมีความงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งทำให้คนจำนวนมากชื่นชม และอยากเป็นเจ้าของ บางคนเชื่อว่า อัญมณีนี้มีพลังทำให้เจ้าของมีสุขภาพดี, โชคดี, เป็นที่รักของทุกๆคน และช่วยให้เจริญรุ่งเรือง จำหน่ายเครื่องประดับในราคาส่งออกเช่น.  อัญมณี จิวเวลรี่ เพชร ไดมอนด์ จิวเวอรี่ ทับทิม บุษราคัม พลอย ไพลิน โกเมน ไข่มุก มรกต โอปอล เทอร์ควอย เครื่องประดับเงิน,เครื่องประดับทอง,พลอย,พลอยเนื้ออ่อน,พลอยเนื้อแข็ง, แหวน แหวนเพชร แหวนหมั้น ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไลข้อมือ จี้ สร้อยข้อเท้า นาฬิกาข้อมือฯ.  รายละเอียดเพิ่มเติม

การประดิษฐ์เครื่องเงิน และจำหน่ายเครื่องประดับเงิน ตัวเรือนทำด้วยวัสดุเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว หรือชุบทองอย่างหนาพิเศษ ใช้เพชร Cubic Zirconia คุณภาพ AAA ประกอบตัวเรือนโดยช่างผู้ชำนาญงาน Jewelly แท้ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจในคุณภาพและความประณีตของสินค้า โดยสินค้าที่ท่านจะได้รับเป็นสินค้าที่ทางร้านต้องทำการคัดเลือกอย่างดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรานอกจากนี้ ตามเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง ยังมีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น

เครื่องหนัง  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเท้าเป็นอุตสาหกรรมที่มียอดการส่งออกติดอันดับ 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬามีสัดส่วนส่งออกสูงสุด อุตสาหกรรมรองเท้า โดยรองเท้าและชิ้นส่วน เป็นสินค้าที่ทำรายได้สูงสุด อุตสาหกรรมนี้ ยังมีการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต และตลาดหลักยังเป็นการจำหน่ายภายในในประเทศอีกด้วย

เที่ยวสามารถชม โรงงานอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ชมการประดิษฐ์ เครื่องเขิน ลายขุด และ ลายทอง,การทำ เครื่องหนัง,เครื่องปั้นดินเผา,และ อีกมากมายทั้งสองข้างถนน17.00นกลับถึงที่พัก.  

กลับหน้าเดิม
Tour rate :


จำนวน 
<< ย้อนกลับ  
   
 
หน้าหลัก  |   เกี่ยวกับสมบูรณ์ ทัวร์   |  บริการนำเที่ยว   |   บริการรถเช่า   |  การบริการอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
 
 
© 2006, Somboon Tour
This website is designed & develloped by Chiangmaizone dot com