ค้นหาด่วน :
www.somboontours.com
 
ภาพคลิปวีดีโอ ทัวร์ :
   
ทัวร์ช้าง 1
ทัวร์ช้าง 2
หยกและอัญมณี
กระเหรี่ยงคอยาว
การทอผ้าไหมไทย
   

การแสดงช้าง,การนั่งช้างชมหมู่บ้านชาวลีซอ,นั่งเกวียนเทียบวัว,ล่องแพไม้ไผ่,ชมศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง.

บ้าน "สำหรับขาย" ในเชียงใหม่ เข้าอยู่ได้ทันที. HOUSE FOR "SALES" IN CHIANG MAI READY TO LIVE........

เข้ามาบริหารต่อได้เลยไม่ต้องทำอะไรแล้ว. ADMINISTRATION CAN NOT DO IT THEN.

มาที่นี่มาดูของดีคือแปลงผักหลายสี วิวที่แสนสวยตามด้วยไร่องุ่นดำไร้เม็ด ขุนเขาโอบกอดฟ้า ณ ดอยม่อนแจ่ม

มั่นใจได้ถึงการขับขี่ โดยคนขับรถเป็นคนในพื้นที่ ที่มีประสบการณ์สูง 12ปีที่ผ่านมารับประกันความปลอดภัย

 
โปรแกรมทัวร์์  :  .
TBT 006 :  วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
THD 004 :  ศูนย์หัตถกรรม บ่อสร้าง
TBT 006 :  ปางช้าง
TBT 002 :  บ่อสร้าง-สันกำแพง
TBT 001 :  โรงงานกล้วยไม้หยก
TBT 001 :  วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
TBT 003 :  ดอยอินทนนท์ / น้ำตก
 
Code : TBT 001  วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร

.


 
อนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ณ เชิงดอยสุเทพ

บันไดนาค เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีความงดงามทางด้านศิลปะที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวผู้มานมัสการพระบรมธาตุ มักจะต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ด้านของบันไดนาค ซึ่งมีทัศนียภาพงดงาม

องค์พระเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า ดอยสุเทพ

พระบรมธาตุ

ระฆังข้างพระบรมธาตุ ด้านนอกกำแพงของพระบรมธาตุ มีระฆังเรียงรายอยู่สองข้าง คือด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนมักจะเคาะระฆังจากใบแรกถึงใบสุดท้าย บางคนก็ตีระฆังด้วยความสนุกสนานตามประสาแบบไทยๆ แต่มักจะเป็นที่สงสัยของบรรดาฝรั่งทั้งหลาย

นอกจากระฆังใบใหญ่ ใบขนาดกลาง และใบขนาดจิ๋วแล้ว ยังมีฆ้องยักษ์อีก อยู่บริเวณรอบพระธาตุ หากผู้ใดมาเยือนก็ลองเคาะดู จะอธิษฐานอย่างไร ก็ตามใจปรารถนาก็แล้วกัน.

วิหารครูบาศรีวิชัย

อนุเสาวรีย์ช้างเผือก

อาคารพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ลานชมวิว. ซึ่งบางวันมีสายหมอกเป็นกลุ่มๆ ลอยอยู่เหนือเมืองเชียงใหม่ ทำให้ดูเหมือนว่าอยู่บนสวรรค์

หลากหลายบรรยายกาศ เมื่อมองลงไป สามารถเห็นสถานที่สำคัญของเชียงใหม่ได้ เช่น สนามบินเชียงใหม่
 วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ (รายละเอียด)

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย   ตั้งอยู่ก่อนที่เราจะขึ้นดอยสุเทพ ครูบาศรีวิชัย เป็นพระเถระที่ชาวล้านนาไทยให้ความเคารพนับถือมากที่สุด ทุกวันนี้พวกเราจะสามารถเดินทางขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพได้อย่างสะดวกสบายดี เมื่อพวกเราขึ้นไปจะผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาข้างทางด้านล่างนั้น อย่าลืมหยุดนมัสการท่าน หรืออย่างน้อยก็หยุดสงบใจระลึกถึงพระคุณของท่านครูบาเจ้า เพราะท่านเป็นผู้ที่เสียสละอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะชาวล้านนาไทย รวมถึงพระพุทธศาสนาอีกด้าย

ที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,053 เมตร อยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อภูเขา "ดอยสุเทพ"  องค์พระเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า ดอยสุเทพ แต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของฤาษี มีนามว่า สุเทวะ เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า เทพเจ้าที่ดี ซึ่งตรงกับความหมายของคำว่า สุเทพ นั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงได้ ชื่อว่า ดอยสุเทพ ซึ่งมาจากชื่อของฤๅษี คือสุเทวะฤาษี

ปูชนียสถานในวัด

พระบรมธาตุ  พระบรมธาตุ หมายถึง พระอัฐิที่ผุกร่อนหรือเถ้าถ่านของพระพุทธเจ้า ซึ่งมารวมตัวอัดแน่นเป็นก้อนแข็งราวกับแร่ธาตุชนิดหนึ่งแล้วก็ตกผลึกมีแสงแวววาวระยิบระยับ ประหนึ่งก้อนหยกที่ถูกเจียรไนแล้ว ขนาดสัณฐานของพระบรมธาตุมีลักษณะกลมเล็กสะท้อนแสง ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว พระบรมธาตุที่แท้จริงจะสำแดงนิมิตปาฏิหารย์ได้ โดยทั่วไปจะมีสีแสงโชติช่วงในเวลากลางคืนและมีพลังอำนาจในตัวของมันเอง จะมีทั้งแยกธาตุ - รวมธาตุและสลายธาตุหายไป ได้โดยพลังอำนาจฉับพลันราวกับปาฏิหารย์ ชาวพุทธนิยมเก็บพระบรมธาตุไว้ในเจดีย์ หรือไม่ก็ขุดฝังไว้ภายใต้องค์พระเจดีย์ เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมทั้งยังเป็นการสร้างสถานที่สำคัญไว้เคารพบูชาของคนและเทวดาทั้งหลาย และยังเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่พระบรมธาตุมีพลานุภาพอย่างมาก หากใครได้ยินได้ฟังแล้วก็อยากจะมาเยี่ยมชมและกราบไหว้นมัสการองค์พระเจดีย์อยู่มิได้ขาด

พระเจ้ากือนาทรงรับสั่งให้สร้างพระเจดีย์ ณ ที่นั้น มีขนาดสูง 5 วา เมื่อ พ.ศ. 1916 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2068 พระเจ้าเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ ๑๒ ของเชียงใหม่ ได้ทำการบูรณะพระเจดีย์ โดยได้นิมนต์พระมหาญาณมงคลโพธิ จากลำพูนมาเป็นประธานการบูรณะ โดยขยายพระเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สูง 11 วา กว้าง 6 วา ที่ปรากฏทุกวันนี้

วิหารครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่ด้านนอกของเขตพระบรมธาตุด้านทิศตะวันตก เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ผู้นำการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ และรูปหล่อของอดีตเจ้าอาวาสพระธาตุดอยสุเทพ เช่น ครูบาเถิ้ม พระราชรัตนากร เป็นต้น

อนุเสาวรีย์ช้างเผือก ช้างเผือกมงคลเชื่อกนี้ เป็นเชือกที่พระเจ้ากือนา เจ้าครองนครเชียงใหม่ ได้ทรงคัดเลือกเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไว้บนหลังช้าง และทำพิธีเสียงทายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อดลบันดาลให้ช้างเผือกมงคลนำพระบรมสารีริกธาตุไปยังสถานที่อันเหมาะสมที่จะประดิษฐาน และแล้วช้างเผือกมงคลเชือกนี้ ก็ได้เดินมุ่งหน้าขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่บัดนั้นมา
เพื่อเป็นการระลึกถึงช้างเผือกเชือกนั้น จึงได้สร้างอนุเสาวรีย์ช้างเผือกมงคลเชือกนี้ไว้ เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๔๒ เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับทราบถึงความเป็นมาในอดีตมา อนุเสาวรีย์ตั้งอยู่ที่ข้างวิหารครูบาศรีวิชัย ทางขึ้นไปนมัสการพระธาตุ

วิหารพระพุทธชินสีห์สุวรรณเจดีย์  เป็นวิหารอยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมธาตุ เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ เช่นทำวัตร สวดมนต์ ตลอดพิธีกรรมสำคัญต่างๆ ทางศาสนา ข้างในประกอบด้วยพระประธาน พระพุทธชินราช และพระพุทธรูปอีกหลายองค์ ด้านฝาผนังของวิหาร มีภาพเขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นภาพเก่า พระวิหารพระพุทธ สร้างขึ้นโดยพระเจ้ากาวิละ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ นอกจากนั้น พระเจ้ากาวิละยังทรงได้สร้างฉัตรประจำมุมพระธาตุอีกด้วย

วิหารพระเจ้าอุ่นเมือง  เป็นวิหารอยู่ด้านทิศตะวันตกของพระบรมธาตุ ด้านในประกอบด้วยพระเจ้าอุ่นเมือง 1 องค์ ซึ่งประดิษฐานอยู่แทนแก้วด้านบน และองค์ด้านล่างเป็น พระสิงห์หนึ่ง ศิลปะเชียงแสน (พระสิงห์) และพระพุทธรูปองค์เล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง เป็นวิหารขนาดเล็กติดกับพระบรมธาตุด้านเหนือ สำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์

วิหารพระเจ้ากือนา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยพระราชรัตนากร (คำ ธมมจาโร) อดีตผู้เป็นอธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ลำดับที่ 6 ได้ดำเนินการสร้างวิหารขึ้นหลังหนึ่งเป็นวิหารไม้สักทั้งหลัง รูปแบบลักษณะคล้ายวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ มีขนาดกว้าง 8 วา ยาว 12 วา เพื่อเป็นราชานุสรณ์และกตัญญูกตเวทิตธรรม แด่พระเจ้ากือนาพร้อมด้วยพระมหาสุมนเถระ พระผู้อัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐานบนหลังพญาช้างขึ้นมาถึงยอดสุเทวบรรพต ก่อเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุอันเป็นปฐมเหตุให้สถานที่แห่งนี้เจริญรุ่งเรืองเป็นศรีแก่นพบุรีมาตราบเท่าทุกวันนี้การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปก่อน ต่อมาพระญาณสมโพธิ (ธงชัย สุวรรณสิริ) ผู้เป็นอธิบดีสงฆ์ลำดับที่ 7 ได้สืบสานเจตนารมณ์ ดำเนินการก่อสร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2545 สิ้นค่าใช้จ่าย 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป นามว่า "พระศรีสุคตนบุรี" วิหารหลังนี้ให้ชื่อว่า "วิหารพระเจ้ากือนา"

ในมิติของการเรียนรู้  ก่อให้เกิดการเรียนรู้เปรียบเทียบถึงคติความเชื่อ ศิลปกรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบันได้ค่อนข้างชัดเจน โบราณวัตถุบางอย่างเหลือไว้เป็นอนุสรณ์ โดยที่ปัจจุบันได้เลิกใช้ไปแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความเชื่ออย่างชัดเจน ดังนั้น โบราณวัตถุทั้งหลาย ย่อมมีความหมายอยู่ในตัว และเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และด้านคติความเชื่อ การได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นการแสวงหาคุณค่าให้กับชีวิตและจิตวิญญาณอย่างดียิ่ง โดยไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด

การสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพ  ตามประวัติได้แจ้งว่า เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 พระเจ้ากือนา ได้ทรงสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารไว้บนยอด เขาดอยสุเทพ โดยได้นำเอาพระบรมธาตุ ของพระพุทธเจ้า ที่พระมหาสวามี นำมาจากเมืองปางจา จังหวัดสุโขทัย บรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นอกจากจะเป็นวัดที่มีความสำคัญมากแล้ว ยังเป็นพระอารามหลวง 1 ใน 4 ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย (พระอารามหลวงหมายถึง วัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเจาอยู่หัวฯ) ชาวเชียงใหม่เคารพนับถือพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารมากเสมือนหนึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาแต่โบราณกาล

ลานชมวิว สถานที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญและบันทึกภาพเป็นที่ระลึกเสมอ นั้นคือ ลานชมวิว หลังจากนักท่องเที่ยวได้นมัสการพระบรมธาตุแล้ว ก็จะต้องเดินชมบริเวณรอบวัด และใช้เวลาชมความงดงามของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งบางวันมีสายหมอกเป็นกลุ่มๆ ลอยอยู่เหนือเมืองเชียงใหม่ ทำให้ดูเหมือนว่าอยู่บนสวรรค์ ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายของบนดอย ประกอบกับละอองหมอกที่ลอยมาสัมผัสกายเป็นระยะในฤดูหนาว และฤดูฝน

หลากหลายบรรยายกาศ เมื่อมองลงไป สามารถเห็นสถานที่สำคัญของเชียงใหม่ได้ เช่น สนามบินเชียงใหม่ สามารถเห็นเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างชัดเจน วัดสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ถนนสุเทพ เป็นต้น ท่านที่มาเยี่ยมชมต่างวัน ต่างเวลา อาจจะได้สัมผัสบรรยากาศต่างกันไป บางวันอากาศโปร่ง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน บางทีก็มีหมอกลอยอยู่เหนือฟ้าดูน่าชม บรรยากาศเช่นนี้ คงบรรยายได้ไม่เท่ากับการที่ได้มาสัมผัสเอง

 กลับหน้าเดิม
Tour rate :


จำนวน 
<< ย้อนกลับ  
   
 
หน้าหลัก  |   เกี่ยวกับสมบูรณ์ ทัวร์   |  บริการนำเที่ยว   |   บริการรถเช่า   |  การบริการอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
 
 
© 2006, Somboon Tour
This website is designed & develloped by Chiangmaizone dot com