ค้นหาด่วน :
www.somboontours.com
 
ภาพคลิปวีดีโอ ทัวร์ :
   
ทัวร์ช้าง 1
ทัวร์ช้าง 2
หยกและอัญมณี
กระเหรี่ยงคอยาว
การทอผ้าไหมไทย
   

มาที่นี่มาดูของดีคือแปลงผักหลายสี วิวที่แสนสวยตามด้วยไร่องุ่นดำไร้เม็ด ขุนเขาโอบกอดฟ้า ณ ดอยม่อนแจ่ม

เส้นทางคลุกคลักคดเคี้ยว.ต้องบีบแตรทุกโค้ง.เพราะชาวม้งขับรถวั้ยไว..คือเส้นทางของดอยปุย-ขุนช่างเคี่ยน

เข้ามาบริหารต่อได้เลยไม่ต้องทำอะไรแล้ว. ADMINISTRATION CAN NOT DO IT THEN.

ในฤดูนี้ทัวร์ที่น่าสนใจ Code TBT 001.. Code TBT 003.. Code TMH 002 .. Code CNT 001.. Code TMH 004..

บ้าน "สำหรับขาย" ในเชียงใหม่ เข้าอยู่ได้ทันที. HOUSE FOR "SALES" IN CHIANG MAI READY TO LIVE........

 
โปรแกรมทัวร์์  :  .
TBT 006 :  วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
THD 004 :  ศูนย์หัตถกรรม บ่อสร้าง
TBT 006 :  ปางช้าง
TBT 002 :  บ่อสร้าง-สันกำแพง
TBT 001 :  โรงงานกล้วยไม้หยก
TBT 001 :  วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
TBT 003 :  ดอยอินทนนท์ / น้ำตก
 
Code : TBT 003  ดอยอินทนนท์ / น้ำตก

.


 
จุดสูงสุดในสยามสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการอีกอย่างคือ. ดอกไม้ที่มีลักษณะของพรรณไม้เขตอบอุ่นผสมกับเขตร้อนที่พบเฉพาะในระดับสูง

แนวหิมาลัยคือเทือกเขาทางภาคเหนือที่มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาสูงสุด

ชื่นชมพรรณไม้ดอกต่างๆมากมายและ นกหางตะวัน.(Green tailed Sun bird) บนยอดเขาที่นี่.

เดินสำรวจธรรมชาติที่เส้นทางธรรมชาติ อ่างกา ภายในจัดทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 300 เมตร โดยใช้สะพานไม้ทั้งหมด เพื่อป้องกันมิให้เหยียบย่ำธรรมชาติอันเปราะบางเสียหาย

ที่นี่เป็นดงกุหลายพันปีงามสะพรั่ง ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธุ์-มีนาคม

จุดชมทิวทัศน์อยู่ตรงกิโลเมตรที่ 41สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันกว้างไกลของขุนเขาสลับซับซ้อน สามารถมองเห็นพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริสูงเด่นเป็นสง่าอยู่คู่กัน.

ดอกไม้เมืองหนาวชนิดต่างๆมากมายที่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปบูชา คุ้มค่าที่ได้ขึ้นไป.

โครงการหลวงอินทนนท์ (ขุนวาง)ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านขุนกลาง นักท่องเที่ยวยังสามารถมองเห็นน้ำตกสิริภูมิที่ไหลผ่านหน้าผาสูงสง่าอย่างประหลาดตายิ่ง

น้ำตกวชิรธาร ในช่วงที่มีน้ำมากละอองน้ำจะ สาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณรู้สึกได้ถึงความเย็นและชุ่มชื้น

น้ำตกแม่กลาง มีน้ำไหลตลอดปี มีความสวยงามตามธรรมชาติ รอบๆ บริเวณร่มรื่นน่าพักผ่อน

 อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์

(รายละเอียด)

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นที่อยู่อาศัยของพรรณพิชและสัตว์เขตกึ่งร้อนและเขตอบอุ่น ทั้งที่หายากและมีอยู่เฉพาะถิ่น เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่ปิง และสูงสุดในสยามพร้อมทั้งชมพรรณไม้ดอกต่างๆมากมายและชมดอกกุหลาบพันปีได้ ณ ที่นี่

8.30น.ที่หมายที่แรกที่เราจะไปคือจุดสูงสุดในสยามด้วยความสูงถึง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล และสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นพร้อมทั้งเก็บภาพประทับใจเป็นของฝาก

ยอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาสูงสุดของประเทศ อากาศบนยอดดอยหนาวเย็นประดุจดังอยู่ในเมืองหนาว ยามฤดูหนาวหนาวจัด มีเมฆหมอกครึ้ม บรรยากาศดังกล่าวไม่อาจหาได้ในส่วนอื่นของประเทศ ซึ่งในสมัยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พระองค์เป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของป่าไม้เป็นอันมาก โดยเฉพาะ "ดอยหลวง" พระองค์มีความหวงแหนเป็นพิเศษ ขณะที่ยังมีพระชนม์อยู่ได้สั่งไว้ว่า หากสิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ขอให้แบ่งเอาอัฐิส่วนหนึ่งไปบรรจุไว้บนยอดดอยหลวงด้วย ต่อมาคำว่าดอยหลวงก็ถูกเปลี่ยนเป็น"ดอยอินทนนท์"ตามพระนามของเจ้าผู้ครองนครนั้นและเมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสูงนี้ จะเห็นสถูปบรรจุพระอัฐิของพระเจ้า อินทรวิชยานนท์ประดิษฐานอยู่

อ่างกา  เราสามารถที่จะเดินสำรวจธรรมชาติที่เส้นทางธรรมชาติ อ่างกาหลวง ที่นี่เป็นดงกุหลายพันปีงามสะพรั่ง ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธุ์-มีนาคม  ภายในจัดทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 300 เมตร โดยใช้สะพานไม้ทั้งหมด เพื่อป้องกันมิให้เหยียบย่ำธรรมชาติอันเปราะบางเสียหาย มีป้ายให้ความรู้เรื่องธรรมชาติตลอดเส้นทาง เส้นทางจะวนกลับมา ณ จุดเริ่มต้น  พื้นที่นี้เป็นหนองน้ำซับในหุบเขา จุดเด่นที่น่าสนใจ คือ ป่าดิบเขาระดับสูง ลักษณะของพรรณไม้เขตอบอุ่นผสมกับเขตร้อนที่พบเฉพาะในระดับสูง การสะสมของอินทรียวัตถุในป่าดิบเขา ลักษณะอากาศเฉพาะถิ่นบรรยากาศในอ่างกาหลวงปกคลุมด้วยเมฆที่ลอยพัดผ่านเข้ามาตลอดเวลา อากาศจึงชื้นและเต็มไปด้วยละอองน้ำ ทำให้ต้นไม้ใหญ่ในป่าดิบเขามีมอสและเฟินขึ้นหุ้มเต็มต้นจนแลดูราวกับป่าในยุคดึกดำบรรพ์ พืชที่อาศัยเกาะติดต้นไม้ ลักษณะของต้นน้ำลำธาร และลักษณะของต้นไม้บนดอยอ่างกา เช่นต้นข้าวตอกฤาษีที่ขึ้น ตามพื้นดิน (ข้าวตอกฤาษี เป็นพืชที่ต้องการความอุดมสมบูรณ์สูง จะขึ้นในที่สูงกว่า 2,000 เมตรเท่านั้น และเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มชื้น อากาศเย็น) กุหลาบพันปี เป็นต้น
ซึ่งเส้นทางนี้สามารถลัดเลาะไปยังสุสานเฮลิคอปเตอร์หรือสุสานเจ้ากรมเกีรยติผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากต่ออุทยานแห่งชาติดอนอินทนนท์
เพราะว่าวันที่ 29 พฤกษภาคม 2514 พล.อ.อ.เกียรติ มังคละพฤกษ์ หัวหน้าคณะสำรวจพื้นที่ตั้ง ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ตั้งบนยอดดอยอินทนนท์ หลังจากเสร็จภารกิจ เฮลิคอปเตอร์ยกตัวขึ้นจากยอดดอย ได้ประสบอุบัติเหตุ ตกที่บริเวณอ่างกา ( ด้านหน้าศาลเจ้ากรมเกียรติ ในปัจจุบัน )

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  ที่สูงเฉียดฟ้าอันงดงามสร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุ นภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2535 พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ มีรูปทรงคล้ายคลึงกัน คือ ฐานเป็นรูป 12 เหลี่ยม มีระเบียงแก้ว โดยรอบเป็น 2 ระดับ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปบูชา.

จุดชมทิวทัศน์ จุดชมทิวทัศน์อยู่ตรงกิโลเมตรที่ 41สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันกว้างไกลของขุนเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะยามเช้าจะมีทะเลหมอกปกคลุมเหนือหุบเขาน่าชมมาก จากจุดชมทิวทัศน์สามารถมองเห็นพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริสูงเด่นอยู่คู่กัน.และเดินทางต่อไปชมตลาดสดแม้วเพื่อเลือกหาของฝากของทานและต่อไปยัง

โครงการหลวงอินทนนท์ (ขุนวาง)ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านขุนกลาง ตำบลห้วยหลวง อำเภอจอมทอง เดินทางตามเส้นทาง สู่ดอยอินทนนท์ ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 31 ของทางหลวงหมายเลข 1009 มีทางแยกขวามือเป็นทางลูกรังเข้าสู่ โครงการฯ อีกประมาณ 1 กิโลเมตร โครงการหลวงอินทนนท์ รับผิดชอบส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้แก่ ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและชาวเขาเผ่าแม้วในพื้นที่ ผลิตผลหลักของโครงการ คือ ไม้ดอกเมืองหนาวต่างๆ เช่น คาร์เนชั่น เบญจมาศ สแตติส ยิบโซ เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแปลงปลูกดอกไม้ ห้องทดลองทำการ เพาะขยายพันธุ์ และยังสามารถแวะชมแปลงปลูกดอกไม้ของชาวเขาในหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณปากทางเข้าโครงการฯได้ด้วย ตรงจุดนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถมองเห็นน้ำตกสิริภูมิอีกด้วย
น้ำตกสิริภูมิ ไหลมาจากหน้าผาสูงชัน เป็นทางยาวสวยงามมาก สามารถมองเห็นได้จากบริเวณที่ทำการอุทยานฯ เป็นสายน้ำตกแฝดไหลลงมาคู่กันแต่เดิมเรียกว่า “เลาลึ” ตามชื่อของหัวหน้าหมู่บ้านม้งซึ่งอยู่ใกล้ๆ น้ำตกสิริภูมิ ตั้งอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 31 ของทางหลวงหมายเลข 1009 มีทางแยกขวามือเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร แต่รถไม่สามารถเข้าไปใกล้ตัวน้ำตกได้ นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าเข้าไปบริเวณด้านล่างของน้ำตก.

น้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ “ตาดฆ้องโยง” น้ำจะดิ่งจาก ผาด้านบนตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ในช่วงที่มีน้ำมากละอองน้ำจะ สาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณรู้สึกได้ถึงความเย็นและชุ่มชื้น และสะพานไม้ที่ทอดยาวเข้าไปหาหน้าผานั้นจะเปียกลื่นอยู่ตลอดเวลา แต่หาก เดินเข้าไปจนสุดจะได้สัมผัสกับความงามของน้ำตกมากที่สุด
การเดินทาง จากเชิงดอยอินทนนท์ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ 21 จะเห็นป้ายบอกทางแยกขวาเข้าน้ำตก ลงไป 500 เมตร ถนนจะถึงที่ ตัวน้ำตก อีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางเดิมอยู่เลยจากทางแยกแรกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามป้ายและเดินจากลานจอดรถลงไปอีก 351 เมตร หากใช้เส้นทางนี้จะได้สัมผัส กับงามของธรรมชาติรอบด้านตลอดทางเดิน.

น้ำตกแม่กลาง  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ชั้นเดียว สูงประมาณ 100 เมตร ต้นน้ำอยู่บนดอยอินทนนท์ มีน้ำไหลตลอดปี มีความสวยงามตามธรรมชาติ รอบๆ บริเวณร่มรื่นน่าพักผ่อน การเดินทาง เป็นโปรแกรมสุดท้ายก่อนเดินทางกลับที่พักด้วยความสุข ประมาณ 17.00 น.

กลับหน้าเดิม

 

 
Tour rate :


จำนวน 
<< ย้อนกลับ  
   
 
หน้าหลัก  |   เกี่ยวกับสมบูรณ์ ทัวร์   |  บริการนำเที่ยว   |   บริการรถเช่า   |  การบริการอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
 
 
© 2006, Somboon Tour
This website is designed & develloped by Chiangmaizone dot com

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0