ค้นหาด่วน :
www.somboontours.com
 
 
 
ภาพคลิปวีดีโอ ทัวร์ :
   
ทัวร์ช้าง 1
ทัวร์ช้าง 2
หยกและอัญมณี
กระเหรี่ยงคอยาว
การทอผ้าไหมไทย
   มั่นใจได้ถึงการขับขี่ โดยคนขับรถเป็นคนในพื้นที่ ที่มีประสบการณ์สูง 12ปีที่ผ่านมารับประกันความปลอดภัย

ในฤดูนี้ทัวร์ที่น่าสนใจ Code TBT 001.. Code TBT 003.. Code TMH 002 .. Code CNT 001.. Code TMH 004..

เข้ามาบริหารต่อได้เลยไม่ต้องทำอะไรแล้ว. ADMINISTRATION CAN NOT DO IT THEN.

การแสดงช้าง,การนั่งช้างชมหมู่บ้านชาวลีซอ,นั่งเกวียนเทียบวัว,ล่องแพไม้ไผ่,ชมศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง.

ทัวร์แม่ฮ่องสอน3วัน 2คืน. เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ,ทางประวัติศาสตร์,ทางประเพณีและวัฒนธรรม.

โปรแกรมทัวร์์  :  TCR 004
.หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
"ถ้ำเชียงดาว" ถ้ำคืออาณาจักรแห่งความลี้ลับ!!
"วัดท่าตอน" อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
TCR 004 :  “กระเหรี่ยงคอยาว”
TCR 004 : 
TCR 004 :  “ถ้ำปลา”
TCR 004 :  “แม่สาย”
TCR 004 :  “สามเหลี่ยมทองคำ”
TCR 004 : 
 
Back Page  
Code : TCR 004  “กระเหรี่ยงคอยาว”

รายละเอียด “กระเหรี่ยงคอยาว”


 
เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงคอยาว "บ้านท่าตอน"

เยี่ยมชมวิถีชีวิตที่แท้จริงชอม "กระเหรี่ยงคอยาว" และเผ่าอื่นๆ

ผู้หญิงชาวปะด่องจึงต้องป้องกันตัวโดยการพันโหละไว้รอบคอแขนและขากันเสือกัดตาย

"ลาหู่"หรือ"มูเซอ"ซึ่งแปลว่า"พราน"หรือ"นักล่า" จึงเป็นสุดยอดนักรบบนภูเขา

"ชาวเขาเผ่าลาหู่"ต้นกำเนิดที่เก่าที่สุดระบุถิ่นฐานว่าอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

"อีก้อหรืออาข่า"มีต้นกำเนิดในบริเวณที่ราบสูงธิเบต ซึ่งต่อมาก็อพยพโยกย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณประเทศจีนตอนใต้ พม่า ลาว และอพยพลงมาถึงประเทศไทยเมื่อประมาณ 90 ปีมาแล้ว

สิ่งที่ยังคงพบเห็นก็คือ"ประตูวิญญาณหรือประตูป่า"

ระบบความเชื่อในลัทธิบูชาผีของชาวอีก้อนั้นเข้มงวดมาก รวมกับระเบียบวิถีทางสังคมที่ซับซ้อนประกอบกับเป็นวัฒนธรรมของ"ชาวอีก้อ"

กระเหรี่ยงคอยาวหรือปะด่อง

รายละเอียด

"กระเหรี่ยงคอยาว" มหัศจรรย์แห่งขุนเขา ?? กระเหรี่ยงคอยาว วัฒนธรรม เป็น ของชนเผ่าที่ไม่เหมือน วิถีชีวิต คนในเมืองชมหมู่บ้าน มีชาวเขา 4 เผ่า ได้แก่ กระเหรี่ยงคอยาว,กะเหรี่ยงหูใหญ่หรือกะเยอ,เผ่าลาหู่หรือมูเซอ และอาข่า. วิถีชีวิตชาวไทย ภูเขา ที่มีเอกลักษณ์ทางภาษา การแต่งกายซึ่งการแต่งกายแบบนี้เป็นการแต่งกายที่แตกต่างไปจากชาวเขาเผ่าอื่นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านได้ที่ บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ชาวกระเหรี่ยงคอยาว เรียกว่าตัวเองว่าชาวปะด่อง ชาวกระเหรี่ยงกลุ่มนี้อพยพมาจากประเทศพม่า สิ่งที่น่าสนใจคือการแต่งกายของผู้หญิงเผ่านี้ คือการนำห่วงทองเหลืองมาสวมคอ จึงทำให้มองดูคอยาวกว่าคนปกติ  มีตำนานเล่ากันมานานหลายตำนานอย่างเช่น ลวดทองเหลืองที่พันคอชาวกระเหรี่ยงคอยาวนั้น เมื่อก่อน ชาวปะด่องได้ไปเห็นหงส์ที่แสงสวยงามเข้า จึงอยากให้คอของตัวเองมีความอ่อนช้อยงดงามดังหงส์จึงเขาขดลวดมาพันคอ , ตำนานที่ 2 ชาวปะด่องนั้นอาศัยอยู่ในป่า มีภูติผีอยากให้ชาวปะด่องตายทั้งหมดจึงแปลงร่างมาเป็นเสือเพื่อกินผู้หญิงชาวปะด่องจะได้ไม่มีไว้สืบลูกหลาน ผู้หญิงชาวปะด่องจึงต้องป้องกันตัวโดยการพันโหละไว้รอบคอ แขนและขา กันเสือกัดตาย , ตำนานที่ 3 ชาวปะด่องนั้น โดยพม่ารุกรานมาตีบ้านเกิดเมืองนอน มีเจ้าหญิงกับข้าราชบริพารบางส่วนที่หลบหนีออกมาได้ วันที่หนีมา องค์หญิงได้มีพืชชนิดหนึ่งสีเหลืองทอง ชื่อว่า ปะด่อง คล้องที่คอ (พระศอ) ก็ได้ทรงประกาศว่า " หากวันใดที่ยังไม่ได้กลับมาเป็นใหญ่ในบ้านเกิดเมืองนอน ตราบนั้น จะไม่เอาพืชนั้นออก" แล้วจึงเป็นวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการมาเป็นลวดทองเหลืองในปัจจุบัน

 

"ชาวเขาเผ่าลาหู่"  ลาหู่เป็นชนเผ่าที่ใฝ่ในพรเป็นที่สุด พรให้อยู่เย็นเป็นสุข สมบูรณ์ด้วยพลานามัยและข้าวปลาอาหาร คำส่งพรในภาษาลาหู่ คือบนหรือเอาบนซึ่งเพี้ยนมาจากคำไทยใหญ่บุญแต่ความหมายหมายของคำว่าบนนี้กว้างกว่าบุญเพราะเมื่อประกอบกับคำอื่นก็มี
ความหมายได้สารพัด เช่น เอาบนเจาแปลว่า"มีค่า" บนเต แปลว่า การทำบุญ บนเล่าหรือบนภู่ แปลว่า "อธิษฐาน" บนนา แปลว่า "อวยพร" บนมาดา แปลว่า"โชคร้าย" และบนมา "เทศนาสั่งสอน " ชาวลาหู่ มักเรียกตนเองว่า บนผา ซึ่งแปลตรงตัว "บุตรแห่งพระ"และในคำอธิษฐานเอ่ยถึง บนจา "เสาะหาพร" เพราะคนลาหู่ไม่ว่าจะพวกใด ศาสนาใด ต่างมุ่งหวังในความอยู่ดีมีสุขทุกผู้ทุกนามพลเมืองเผ่านี้เรียกตนเองว่า "ลาหู่" ไทยใหญ่เรียกพวกเขาว่า "มูเซอ" ซึ่งเป็นคำฉานยืมมาจากภาษา พม่าแปลว่า "พราน" หรือ "นักล่า" ภาษาล่าหู่จัดอยู่ในสาขา ยิ ของตระกูลธิเบตพม่า ในเมืองไทยมีล่าหู่ห้ากลุ่ม ซึ่งพูดจาแตกต่างกันเป็นห้าสำเนียง จัดเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ ลาหู่นะ (ลาหู่ดำ) และลาหู่ชี (ลาหู่เหลือง) โดยลาหู่นะเป็นสำเนียงมาตรฐาน หรือภาษากลางของชาวลาหู่ไม่ว่าจะที่อยู่ในแคว้นยูนาน พม่า ลาว หรือไทยและกลายเป็นภาษากลางของชนต่าง ๆ เผ่าบนภูเขา รวมทั้งพวกฮ่อด้วย ต้นกำเนิด หลักฐานเอกสารที่เก่าที่สุดเราหาได้ระบุถิ่นฐานของลาหู่ว่าอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้อพยพลงมาทางใต้อยู่หลายชั่วคนแล้วประมาณ พ.ศ. 2383 ก็ได้เข้ามาอยู่แถวอำเภอฝางในประเทศไทยบ้างก็เข้าไปอยู่ในลาว

 

"อีก้อหรืออาข่า"  เป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเรียกตนเองว่า "อาข่า" คนไทยและคนเมียนมาร์ เรียกว่า "อีก้อ" หรือ "ข่าก้อ" ลาวและชนชาติอินโดจีนตอนเหนือ เรียกอีก้อว่า "โก๊ะ" คนจีนเรียกว่า "โวนี" หรือ "ฮานี" ซึ่งหมายรวมถึงชนเผ่าที่พูดภาษาโลโลในมณฑลยูนนานทางตอนใต้ด้วย มีอีก้อบางกลุ่มที่อพยพเข้ามายังประเทศไทยล่าสุดคือพวกที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนาของจีน เข้ามายังประเทศลาวก่อน เมื่อลาวเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ก็อพยพเข้ามายังประเทศไทย เพื่อหาที่ทำมาหากินใหม่ โดยอพยพเข้ามาทางเชียงแสนแล้วมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาหมีเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และอีกกลุ่มอพยพจากดอยผาหมีออกไปตั้งอยู่ที่หมู่บ้านป่าฮี และหมู่บ้านน้ำริน ห่างจากผาหมีประมาณ 5 กิโลเมตร

 

"กะเหรี่ยงหูใหญ่" หรือกะเยอหรือปะกากะญอ   

กลับหน้าเดิมTour rate :

จำนวน 

<< ย้อนกลับ  
   
 
 
 
© 2006, Somboon Tour
This website is designed & develloped by Chiangmaizone dot com

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0