เกี่ยวกับ สมบูรณ์ทัวร์
   
    + ประวัติสมบูรณ์ทัวร์ เชียงใหม่
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 1
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 2
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับความเป็นมา 3
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 1
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 2
 
    + ลำดับความเกี่ยวกับประสบการณ์ คริกเก็ต 3
 
    + ประวัติสมบูรณ์ทัวร์ เชียงใหม่
 
    + รวมภาพการแข่งขัน
 
 
ภาพ คลิปวีดีโอ

 

 

 

 

 

 

 


 
 
Tourism Authority of Thailand
TAT Travel License No. 23 / 0298
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1
 

ประวัติสมบูรณ์ทัวร์ เชียงใหม่

        สมบูรณ์ ทัวร์เริ่มก่อตั้งโดยขออนุญาตกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1 : ได้รับใบอนุญาตประกอบธุระกิจนำเที่ยวเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ. ศ, 2544 โดยนายปรีชา ศรีสวัสดิ์ หรือสมบูรณ์ เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง เริ่มแรกประมาณปีพศ.2532 ได้ประกอบอาชีพขับรถแท๊กซี่ป้ายดำอยู่ที่ หน้าโรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ หลังจากได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นอย่างดีในการปฎิบัติหน้าที่รับผิด ชอบลูกทัวร์ด้วยตนเองจึงได้นำประสบการณ์ ที่สะสมมานานหลายปีจึงเข้าใจในสิ่งที่ลูกทัวร์ต้องการ
ในปี พ.ศ.2544 จึงเปิดกิจการเป็นธุรกิจนำเที่ยว สำนักงานเป็นห้องเล็กๆตั้งอยู่ข้างประตูทางเข้าของโรงแรม พรพิงค์ บริเวณย่านไนท์บาซาร์ (ดูตามแผนที่) เลขที่ 40 – 42 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า “สมบูรณ์ ทัวร์” (somboon tour) ในปี พ.ศ. 2546 ได้ย้ายมา ตั้ง อยู่ตรงกันข้ามกับ สำนักงานเดิม ด้านหน้าโรงแรมพรพิงค์ ตั้งอยู่เลขที่ 23/4 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดทำธุระกิจบริการนำเที่ยว(ทัวร์), รถตู้และรถเก๋งให้ เช่าพร้อมคนขับ และ บริการด้านอินเตอร์เน็ต และ กาแฟสด เพื่อบริการอำนวยสะดวกให้แก่ลูกทัวร์และ นักท่องเที่ยวและลูกค้าที่มาใช้ บริการทั่วไป จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายปี ทางสมบูรณ์ทัวร์มีพนักงาน ขับรถที่มีความชำนาญเส้นทางบนเขาสูง และทางพื้นราบในพื้นที่ ภาคเหนือมากมาย เราเปิดให้บริการมานาน โดยไม่เคยมีประวัติรถที่ให้บริการนักท่อง เที่ยวประสบอุบัติเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นทุกๆปี จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศได้มีการจองทัวร์ เป็นจำนวนมาก ที่เป็นครอบครัวและหมู่คณะมาเป็นประจำทุกปีซึ่งทางสมบุณร์ ทัวร์ ได้มีกฎระเบียบไว้ว่า ใน ระหว่างเวลาปฎิบัติหน้าที่ห้ามพนักงานขับรถทุกคนเสพสิ่งเสพติด หรือ สิ่งของมึนเมาทุกชนิด ห้ามเล่นการพนัน และปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงเวลา และซื่อสัตย์ สุจริต ดังคำสอนของผู้ใหญ่ที่สนับสนุนว่า “ ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน“ ทุกคนต้องมีความสุภาพเรียบร้อยต่อ ผู้ใช้บริการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ความร่วมมือจากสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ บริการได้เป็นอย่างดี เราจึง ประสบผลสำเร็จในกิจกรรม ต่างๆของธุรกิจนี้ มาโดยตลอด.

       

 

  
  

    

  

  

   
 
 
 
© 2006, Somboon Tour
This website is designed & develloped by Chiangmaizone dot com